ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИС ПРАЦІВНИКАМ

КОДЕКС ДІЛОВОЇ ЕТИКИ

Визначає основні принципи та правила поведінки співробітників у професійній діяльності, сприяє підтримці високих стандартів етики та відповідальності всередині компанії.

ЗАВАНТАЖИТИ

БЛАНК НАКАЗУ ТА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФУ

Визначає процедуру та правила проведення перевірок персоналу за допомогою поліграфа з метою забезпечення безпеки діяльності підприємства.

ЗАВАНТАЖИТИ

ДОГОВІР NDA

Угода, що зобов’язує співробітників зберігати в таємниці всю конфіденційну інформацію, до якої вони можуть мати доступ під час виконання своїх обов’язків, та визначає умови і правила такого збереження.

ЗАВАНТАЖИТИ

Заява NDA

Документ, що регулює зобов’язання співробітника не розповсюджувати інформацію, яка має комерційну цінність для компанії. Визначає рівні конфіденційності інформації та санкції за її розголошення.

ЗАВАНТАЖИТИ

Угода про неконкурентність

Унеможливлює використання співробітником отриманої в компанії конфіденційної інформації в інтересах конкурентів або власної підприємницької діяльності.

ЗАВАНТАЖИТИ

ДОГОВІР МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Встановлює умови повної індивідуальної матеріальної відповідальності співробітника за збереження матеріальних цінностей, переданих йому на час виконання службових обов’язків.

ЗАВАНТАЖИТИ

Рекомендації щодо укладення трудового контракту

Поради та вказівки щодо ефективного застосування контрактної форми трудових відносин з використанням поліграфа.

ЗАВАНТАЖИТИ