Експертиза на поліграфі для суду (новина)

Розробка Національного стандарту у сфері проведення психологічних експертиз із використанням поліграфу.

20 серпня 2019р. на офіційному інтернет-сайті Національного органу стандартизації було опубліковано повідомлення щодо розробки першої редакції проекту Національного стандарту «Судова психологічна експертиза. Використання поліграфу. Загальні вимоги”.

Передбачається, що стандарт запропонує єдину впорядковану методологічну систему, а саме: терміни та визначення у галузі психологічної експертології; загальні технологічні вимоги до поліграфів, які використовуються під час проведення судових психологічних експертиз; методологічні вимоги до проведення судових експертиз із використанням поліграфів; методи забезпечення та контролю якості проведення судових психологічних експертиз з використанням комп’ютерних поліграфів та ін.
Сфера застосування стандарту поширюється на атестованих судових експертів та інших осіб, які відповідно до Закону України «Про судову експертизу» можуть бути судовими експертами під час проведення судових психологічних експертиз.
Безумовно, використання комп’ютерного поліграфа під час проведення судових психологічних експертиз загалом підпорядковане методології судово-експертної діяльності, проте має власні, властиві лише цього дослідження особливості процедури проведення, науково обґрунтовані методи.

Так, згідно з розробленим стандартом, структура проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу складається з наступних змістових модулів:
– психологічний аналіз обставин, викладених у межах провадження (кримінального, цивільного та ін.), та питань, поставлених на дозвіл експертизи;
– підготовка тестового опитувальника;
– Предтестова психодіагностична бесіда;
– функціональне психодіагностичне дослідження (тестування) з використанням поліграфу;
– психодіагностичне дослідження індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи;
– узагальнення отриманих результатів, підбиття підсумків та оформлення висновку.
Окремо розробниками стандарту зазначено, що застосування комп’ютерного поліграфа у судовій психологічній експертизі відбувається в комплексі з іншими методами психологічних досліджень як окремий метод функціонального психодіагностичного дослідження. Тобто поліграфологічне дослідження застосовується як окремий метод поряд з іншими методами психологічного аналізу особистості, які традиційно застосовуються в експертній психологічній практиці.
Як основні завдання, вирішуваних під час проведення психодіагностичних досліджень із використанням поліграфа у межах судових експертиз, проект стандарту передбачає виявлення у свідомості людини ідеальних слідів, які свідчать про наявність сенсорного досвіду особи щодо фактів, обставин і подій, що підлягають експертному дослідженню; встановлення відповідності чи невідповідності змістовної частини суб’єктивного відображення психологічних установок особистості її існуючого сенсорного досвіду.

У нашій компанії є спеціаліст, який є у реєстрі атестованих судових експертів.

Є питання? Телефонуйте: 0679273005